Amdanom Ni

Cefndir

Sefydlwyd Y Bont, a elwid gynt yn Ymddiriedolaeth Cartref Bontnewydd, gan Robert Bevan Ellis yn 1898. Ei weledigaeth oedd creu man diogel i blant amddifad neu blant oedd yn methu aros adref gyda’u teulu.

Dros y 100 mlynedd diwethaf cafodd y gwaith gwreiddiol fel cartref i blant ei ymestyn. Mae rôl y Bont yn parhau i ddatblygu a newid er mwyn cyrraedd anghenion plant a phobl ifanc heddiw.

O dan gadeiryddiaeth Mr Glyn Roberts, mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cynrychioli ystod eang o gefndiroedd a diddordebau.

Ymddiriedolwyr

 • Mrs Pat Parry
 • Mr John Pritchard
 • Mrs Cynthia Owen
 • Mr Glyn Roberts
 • Ms Anna Jane Evans
 • Ms Gwawr Maelor
 • Dr Mererid Owen
 • Mr Gwyn Hefin Jones
 • Ms Nia Llwyd
 • Mr Ioan Pollard
 • Mr Dewi Llewelyn
 • Mr John Pollard