Amdanom Ni

Cefndir

Sefydlwyd Y Bont, a elwid gynt yn Ymddiriedolaeth Cartref Bontnewydd, gan Robert Bevan Ellis yn 1898. Ei weledigaeth oedd creu man diogel i blant amddifad neu blant oedd yn methu aros adref gyda’u teulu.

Dros y 125 mlynedd diwethaf cafodd y gwaith gwreiddiol fel cartref i blant ei ymestyn. Mae rôl y Bont yn parhau i ddatblygu a newid er mwyn cyrraedd anghenion plant a phobl ifanc heddiw.

O dan gadeiryddiaeth Mr Gwyn Hefin Jones, mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cynrychioli ystod eang o gefndiroedd a diddordebau.

Ymddiriedolwyr

 • Mr John Pritchard
 • Mrs Cynthia Owen
 • Ms Gwawr Maelor
 • Dr Mererid Owen
 • Mr Gwyn Hefin Jones
 • Ms Nia Llwyd
 • Mr Ioan Pollard
 • Mr John Pollard
 • Ms Val Williams
 • Ms Sandra Jones
 • Ms Delyth Jones Williams