Amdanom Ni

Cefndir

Sefydlwyd Y Bont, a elwid gynt yn Ymddiriedolaeth Cartref Bontnewydd, gan Robert Bevan Ellis yn 1898. Ei weledigaeth oedd creu man diogel i blant amddifad neu blant oedd yn methu aros adref gyda’u teulu.

Dros y 100 mlynedd diwethaf cafodd y gwaith gwreiddiol fel cartref i blant ei ymestyn. Mae rôl y Bont yn parhau i ddatblygu a newid er mwyn cyrraedd anghenion plant a phobl ifanc heddiw.

O dan gadeiryddiaeth Mr Gwyn Hefin Jones, mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cynrychioli ystod eang o gefndiroedd a diddordebau.

Ymddiriedolwyr

  • Mr John Pritchard
  • Mrs Cynthia Owen
  • Ms Anna Jane Evans
  • Ms Gwawr Maelor
  • Dr Mererid Owen
  • Mr Gwyn Hefin Jones
  • Ms Nia Llwyd
  • Mr Ioan Pollard
  • Mr Dewi Llewelyn
  • Mr John Pollard