Gwasanaethau

Hyfforddiant

Mae Y Bont yn cynnig nifer o gyrsiau hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth eang o weithwyr yn y meysydd plant, pobl ifanc ac oedolion a gofalwyr maeth.

Mae’r cyrsiau i gyd ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Cyrsiau Cyfredol

 • Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth Diogelu. Mae hwn yn gwrs ar gyfer pawb sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion. Gellir ei gynnal fel cwrs diwrnod, neu wedi ei grynhoi i hanner diwrnod. Pecyn Gwybodaeth PDF
 • Cwrs hyfforddiant i Gyd-drefnyddion Cynadleddau Teulu, wedi ei achredu gan Family Rights Group (FRG).

Cyrsiau ar gyfer gofalwyr maeth

 • Sgiliau Maethu – cwrs tri diwrnod ar gyfer darpar ofalwyr maeth.
 • Sgiliau Maethu - Teulu a Ffrindiau – cwrs i ddarpar ofalwyr maeth sy’n Aelodau o’r Teulu a Ffrindiau.
 • Cyrsiau Llwybrau i Faethu - cyfres o gyrsiau byr ar gyfer gofalwyr maeth newydd:
  • Cyswllt
  • Ymlyniad
  • Addysg
  • Ymddygiad
  • Iechyd
  • Gofalu’n Ddiogelach

Cyrsiau eraill i ofalwyr maeth

 • Sylfaen Ddiogel
 • Ymlyniad
 • Gofalu’n Ddiogelach
 • Diogelwch sylfaenol ar y we
 • Rhiantu Pobl Ifanc yn eu harddegau
 • Delio gyda chyhuddiadau
 • Gorchymyn Gwarcheidiaeth Arbennig
 • Hawl wedi ei ddirprwyo
 • Gweithio gyda Theuluoedd Geni
 • Trais yn y Cartref