Gwasanaethau

Hyfforddiant

Mae Y Bont yn cynnig nifer o gyrsiau hyfforddiant ar gyfer amrywiaeth eang o weithwyr yn y meysydd plant, pobl ifanc ac oedolion a gofalwyr maeth.

Mae’r cyrsiau i gyd ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Cyrsiau Cyfredol

 • Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth Diogelu. Mae hwn yn gwrs ar gyfer pawb sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion. Gellir ei gynnal fel cwrs diwrnod, neu wedi ei grynhoi i hanner diwrnod. Pecyn Gwybodaeth PDF
 • Cwrs hyfforddiant i Gyd-drefnyddion Cynadleddau Teulu, wedi ei achredu gan Family Rights Group (FRG)
 • Hyfforddiant Ymholiadau ar y Cyd – Adran 47
 • Hyfforddiant Tyfu Tryw’r Tymhorau

Cyrsiau ar gyfer gofalwyr maeth

 • Sgiliau Maethu – cwrs tri diwrnod ar gyfer darpar ofalwyr maeth
 • Sgiliau Maethu - Teulu a Ffrindiau – cwrs i ddarpar ofalwyr maeth sy’n Aelodau o’r Teulu a Ffrindiau

Cyrsiau eraill i ofalwyr maeth

 • Gofal Diogel
 • Rheoli cyhuddiadau
 • Rhiantu pobl ifanc yn eu arddegau
 • Gorchmynion Gwarchodaeth Arbennig
 • Awdurdod Dirprwyedig
 • Gweithio gyda Theuluoedd Geni
 • Plant sy'n Derbyn Gofal a Thrawsnewidiadau
 • Galar a Cholled
 • Cofnodi
 • Deall Gofal Cysylltiedig
 • Plant mewn gofal ac addysg
 • Plant mewn gofal ac Iechyd
 • Plant mewn gofal ac Ymddygiad
 • Amser teulu/ Cysylltu