Hyfforddiant a sgiliau

Cyrsiau hyfforddi

Mae Y Bont yn cynnig ystod o gyrsiau ar gyfer pob math o weithwyr/gofalwyr plant gan gynnwys gofalwyr maeth. Gellir addasu’r cyrsiau isod er mwyn gweddu i lefel sgiliau ac anghenion penodol darpar ofalwyr a gofalwyr cymeradwy, ac asiantaethau gofal. Gellir cynnig hyn drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg yn ôl yr angen.

Mae’r cyrsiau’n cynnwys: Sut mae Maethu’n Effeithio ar y Teulu, Gofal Diogel, Diogelu Plant, Sgiliau i Faethu, Gweithio gyda Rhieni, Ymlyniad, Ymddygiad a llawer mwy.

Ein cyrsiau mwya poblogaidd yw y cyrsiau Diogelu Plant. Rydym yn cynnig cyrsiau cyflwyno/cyffredinol ac wedi eu targedi.

Ystafell gyfarfod/hyffordi

Mae’n bosib llogi ystafell gyfarfod am £90 y diwrnod neu £45 am hanner diwrnod gyda te/coffi yn ychwanegol am £2.00 y pen.

Gwefan gan/website by WP Websites Wales