Gwybodaeth i bobl ifanc

gwybodaeth i bobl ifancBe ydi cyfarfod teulu?

Cyfle i dy deulu ddod at ei gilydd ac i chdi gael dweud dy farn am dy fywyd.

Pam cynnal cyfarfod teulu?

I ddod â dy deulu at ei gilydd i benderfynu beth i’w wneud am y pethau sy’n effeithio dy fywyd DI.

gwybodaeth i bobl ifanc

Sut mae cyfarfod teulu yn gweithio?

Mi fydd yn gyfle i chdi ddweud dy deimladau wrth yr oedolion sydd yn dy fywyd – oedolion a gweithwyr. Bydd y cyfarfod mewn 3 rhan:

  • Rhan 1: Gweithwyr a’r Teulu’n rhannu gwybodaeth
  • Rhan 2: Dim ond y teulu (amser preifat i’r teulu)
  • Rhan 3: Y Teulu a Gweithwyr yn cytuno ar y Cynllun Teulu

Be nesa?

Dilyn y cynllun. Er enghraifft, Cysylltu efo’r teulu, Seibiant, Addysg.

gwybodaeth i bobl ifancBe os nad ydi pawb yn cytuno?

Gwaith y cydlynwyr ydi helpu’r teulu ddod dros unrhyw rwystrau, gall hyn olygu cyfarfod arall neu fwy o wybodaeth. Os na fydd hynny’n helpu bydd y gweithwyr yn gwneud y penderfyniadau y maen nhw’n meddwl fydd orau i ddiogelu’r plentyn neu’r Person Ifanc.

Pwy?

Unrhyw un rwyt ti’n meddwl ddylai helpu i wneud penderfyniadau am dy fywyd di. Bydd y cydlynydd yn helpu efo hyn?

gwybodaeth i bobl ifancLle fydd y cyfarfod?

Mi gei di ddewis, mi all fod mewn gwesty lleol, canolfan hamdden, neuadd bentref neu leoliad addas arall.

*Mi gei di ddewis ym mha iaith fydd y cyfarfod.

Am fwy o wybodaeth cysyllta efo:

CWLWM
01286 881 620 neu post@bont.org.uk

Gwefan gan/website by WP Websites Wales