Gweithio gyda phlant a theuluoedd

Dros y blynyddoedd diwethaf bu galw arnom i weithio gyda phlant a theuluoedd mewn ffyrdd sy’n ymwneud â sgôp ehangach na maethu ond sy’n defnyddio arbenigedd staff yr elusen o ran anghenion plant, yn enwedig plant na allant fyw gartref neu sydd mewn perygl o beidio gallu byw gartref.

Gall hyn olygu paratoi asesiadau annibynnol neu adroddiadau ar gyfer y llysoedd neu’r gwasanaethau cymdeithasol, e.e.

  • Asesiadau annibynnol o ddarpar fabwysiadwyr neu faethwyr
  • Cefnogi / asesu cyswllt o dan oruchwyliaeth
  • Adolygu lleoliadau plant

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â 01286 881620 neu post@bont.org.uk

Gwefan gan/website by WP Websites Wales