Gwasanaethau maethu

Mae gan Y Bont gefndir cadarn mewn darparu gwasanaethau ym maes maethu. Mae gennym gytundebau gwaith gyda nifer o Awdurdodau Lleol ar gyfer darparu gwasanaethau maethu. Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth yn achlysurol i siroedd eraill ar hyd a lled Prydain.

Mae ein gwaith yn y maes hwn yn cynnwys darparu’r gwasanaethau canlynol:

  • Hyfforddiant blynyddol ar gyfer gofalwyr maeth ar bynciau megis Diogelu Plant, y Gyfraith, Gofal Diogel, Gweithio gyda Theuluoedd, a Maethu a’ch Teulu Chi.
  • Cyrsiau ar gyfer pobl sy’n maethu plant o fewn eu teuluoedd eu hunain neu blant i’w ffrindiau.
  • Cyrsiau ar gyfer staff preswyl a staff cefnogol sy’n gofalu am blant.
  • Adolygu cofrestriad gofalwyr maeth.
  • Cefnogaeth ar gyfer gofalwyr maeth sy’n gofalu am blant a ddaw o siroedd eraill.
  • Cefnogaeth annibynnol ar gyfer gofalwyr maeth sy’n wynebu cyhuddiadau neu sydd mewn anghydfod gydag Awdurdodau Lleol.
  • Cadeirio cyfarfodydd pan fo lleoliad y plentyn yn chwalu’n annisgwyl.

Mae gweithwyr Y Bont yn cadeirio Panel Maethu Conwy.

O bryd i’w gilydd byddwn yn asesu addasrwydd teulu ar gyfer maethu, naill ai fel aseswyr annibynnol neu os yw teulu lleol yn maethu ar gyfer Sir sy’n bell i ffwrdd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â post@bont.org.uk

Gwefan gan/website by WP Websites Wales