Cefndir

Ymgymerir â gwaith Y Bont yn bennaf drwy waith y Ganolfan Cymorth Teulu.

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Cartref Bontnewydd gan Robert Bevan Ellis yn 1898. Roedd ganddo weledigaeth i greu hafan ddiogel ar gyfer plant amddifad neu ar gyfer y rheiny na allent aros gartref gyda’u teuluoedd.

Dros y 100 mlynedd ddiwethaf, mae’r gwaith gwreiddiol o ddarparu cartref i blant amddifad wedi ei ymestyn. Mae cylch gwaith y Ganolfan Cymorth Teulu yn parhau i ddatblygu ac i newid er mwyn ateb gofynion plant a phobl ifanc yn y gymdeithas heddiw.

Heddiw, mae gwaith y ganolfan, ei gweithlu a’r amrediad o wasanaethau a gynigir gennym yn hanfodol er mwyn ateb gofynion a darparu cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd, am ba bynnag resymau, yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd neu mewn perygl o gael eu gwahanu.

O dan Gadeiryddiaeth Ms Gwawr Maelor, mae aelodau Y Bont yn cynrychioli amrediad eang o gefndiroedd a diddordebau.

Aelodau:

MRS PAT PARRY
MR JOHN PRITCHARD
MRS CYNTHIA OWEN
MR GLYN ROBERTS
MS ANNA JANE EVANS
MS GWAWR MAELOR
DR MERERID OWEN
MR BILL DAVIES
MS NIA LLWYD
MR IOAN POLLARD
MR DEWI LLEWELYN
MR JOHN POLLARD

Gwefan gan/website by WP Websites Wales